S o o r t e n   N e d e r l a n d s e   S t e m p e l s


Een roosmerk.
In de kroon de initialen van de gieter, de letters A V N ?

De 2 letters naast het stempel vormen een eigendomsmerk

Een stadswapen.
Het wapen van Amsterdam

De "k k" staat voor "kleine keur"
De initilalen van de gieter zijn helaas niet meer leesbaar


Het stempel op de onderzijde van de kan


voor meer duidelijkheid nagetekend

Een viermerk.

Het viermerk is afgeleid van het zilver viermerk

Vaak zien we de volgende volgorde:
- geheel links de initialen van de gieter
- dan het engelmerkteken
- dan een leeuw
- geheel rechts een symbool voor de naam van de gieter.

In dit geval bij het stempel van de firma Meeuws&Zn. staat de leeuw en de engel in een andere volgorde.
De meeuw (geheel rechts), symbool voor Meeuws, zou eventueel ook de ooievaar van Den Haag kunnen zijn. In latere merktekens werd door Meeuws vaak de ooievaar afgebeeld.

Een engelmerk.

Aan weerszijde een letter, hier H en M.

Bij slecht of namaak tin zien we ook vaak een engelmerk maar dan bijna altijd zonder letters.

VORIGE PAGINA   Home